donderdag 25 april 2013

19 april 2013: Landelijke Dag tegen het Pesten CJG Bunschotem


Vandaag is de landelijke Dag tegen het Pesten. Zoals u wellicht weet, wordt steeds meer duidelijk wat de destructieve gevolgen zijn van gepest worden of langdurig gepest zijn. Dat geldt in grote mate voor kinderen, maar ook bij volwassenen zijn de gevolgen soms pijnlijk herkenbaar. Om ‘het pesten’ en de nare gevolgen daarvan steeds weer goed onder de aandacht te brengen wordt ook in gemeente Bunschoten deze dag onder de aandacht gebracht.


Zo zullen er interviews op de Lokale Omroep Spakenburg te zien zijn met onder andere een Jeugdverpleegkundige, een Maatschappelijk werker en een medewerker van Mantelzorg. Er zal worden gesproken over de invloed van pestgedrag en hoe hiermee om te gaan. 

Verder krijgen de basisscholen een pakket aangeboden met verschillend materiaal over het onderwerp Pesten. Ook zal er op deze dag vanuit het Centrum Jeugd en Gezin het Adviespunt Pesten gelanceerd worden. Dit adviespunt kan behulpzaam zijn voor elke bewoner in Bunschoten omtrent dit onderwerp: zie Adviespunt Pesten op deze website.