maandag 4 maart 2013

Themaweek Pesten 2013 Holland Doc


Van zaterdag 2 tot en met vrijdag 8 maart 2013

Themaweek: Pesten

Schelden doet volgens het spreekwoord misschien geen pijn, maar kan wel verwoestende effecten hebben. Op jong én oud, want pesten komt niet alleen op het schoolplein voor maar ook op de werkvloer en in de privésfeer. Negeren, schelden, treiteren en soms zelfs fysiek geweld; hoe roep je het pesten een halt toe? Holland Doc 24 stelt naar aanleiding van de NCRV Dokument 'Homopesten' van Frans Bromet, uitzending maandag 4 maart 2013 op Nederland 2, een themaweek samen over pesten.

Bekijk de promo van de themaweek over pesten:

Bully

De afgelopen maanden verschenen meerdere keren berichten in de media over jongeren die zelfmoord pleegden na jarenlang getreiterd te zijn. Dit is geen typisch Nederlands probleem. In Bully(BNN, 2011) volgt de veelgeprezen regisseur Lee Hirsch middelbare scholieren  in Georgia, Iowa, Texas en Mississippi die gepest worden. Ook zijn we getuige van het schrijnende verhaal van ouders met een kind dat zelfmoord pleegde. De documentaire is een aanklacht tegen pesten en wil een wereldwijde beweging tegen pesten in gang zetten.
Uitzending o.a. op zaterdag 2 maart om 22.29 uur

Over de streep

In Over de streep (KRO, 2010) van Jessica Villerius worden twee cursusleiders uit Amerika ingevlogen. Ze gaan op het IJburg College in Amsterdam de eerste Challenge Day in Nederland geven. Vijfenzeventig leerlingen doen mee aan deze grensverleggende methode uit Amerika om pesten op school tegen tegaan en wederzijds respect te  stimuleren. Hoeveel weten de leerlingen eigenlijk van elkaar? En maakt het verschil als je elkaar eenmaal beter kent?
Uitzending o.a. op dinsdag 5 maart om 22.54 uur

Blue Eyed

In de documentaire Blue Eyed (1996) van regisseur Bertram Verhaag maken we kennis met Jane Elliott, een voormalige onderwijzeres uit de Verenigde Staten die zich al ruim twintig jaar inzet voor verdraagzaamheid en tegen racisme. Vreemdelingenhaat, zo betoogt zij, heeft niet zozeer te maken met de kleur van iemands huid, maar meer met sociale vooroordelen als rijk en arm, superieur en inferieur. Om te laten zien hoe willekeurig deze categorieën zijn, organiseert zij cursussen waarbij ze de cursisten op grond van de kleur van hun ogen indeelt in twee groepen. Vervolgens kent zij degenen met blauwe ogen allerlei negatieve kwaliteiten toe. Door deze eenvoudige methode ervaren veel mensen voor het eerst wat het betekent om op grond van uiterlijke kenmerken gediscrimineerd te worden.
Uitzending o.a. op maandag 4 maart om 21.25 uur

Pesters op het werk

Niet alleen het schoolplein is het toneel van pesterijen, ook als volwassene kun je ten prooi vallen aan pesters. Pesten op het werk is een onderschat probleem aldus arbeidspsycholoog Bob van der Meer, specialist op het gebied van pestgedrag bij volwassenen. Hij maakt het tot zijn missie om dit thema onder de aandacht te brengen. In Dokument: Pesters op het werk (NCRV, 2004) laat regisseur Jacco Groen ook een aantal slachtoffers van pesten op het werk aan het woord. Zij vertellen over de verregaande consequenties die het pestgedrag voor hen had. 
Uitzending o.a. op donderdag 7 maart om 22.02 uur

Beating the bullies

Beating the bullies (2003) is geheel vanuit het perspectief van kinderen gefilmd. Vanuit de gedachte dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het bestrijden van pestgedrag worden leerlingen om beurten aangewezen als schoolpleinwacht. Deze mini bemiddelaars proberen kleine conflicten in de kiem te smoren. Maar voordat ze deze rol mogen vervullen, krijgen ze eerst een uitgebreide training. Kunnen zij de pestkoppen aan?
Uitzending o.a. op zondag 3 maart om 20.45 uur

Bron: http://www.hollanddoc.nl/live/pesten.html