vrijdag 21 september 2012

Tip 3: Toneelstuk over Pesten zie script

Tip 3 voor de Landelijke Dag tegen Pesten 19 april a.s. organiseer een toneelstuk over Pesten

Website Teens Against Bullying

Studeer met je groep, klas of team een toneelstuk in voor andere groepen over Pesten, zie script Bullied play en bijbehorende brochure playbillBron: http://www.pacerteensagainstbullying.org